نمایشگاه بین المللی قهوه و چای و مسابقات کشوری

Untitled-3

نمایشگاه بین المللی قهوه و چای و مسابقات کشوری باریستا با حضور داوران بین المللی

زمان:

شهریور 1394

مکان:

محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفتگو