اولین نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات

News-2

اولین نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، صنایع وابسته ایران به همراه برگزاری مسابقات کشوری باریستا با حضور داوران بین المللی

زمان:

مهرماه 1392

مکان:

محل نمایشگاه های بین المللی دائمی تهران